ROTHENBERGER Pasta do lutowania twardego LP 5 (40500)

ROTHENBERGER Pasta do lutowania twardego LP 5 (40500). Charakterystyka produktu: Pasta do lutowania twardego LP 5, Należy starannie usunąć pozostałości topników. Zastosowanie produktu: Topnik do lutowania twardego do instalacji gazowych i wodnych, wykonanych z rur miedzianych wg zaleceń DVGW arkusz roboczy nr GW2 i GW7, Przy użyciu lutów do lutowania twardego z zawartością srebra. Ponadto można lutować dowolne materiały podstawowe takie jak stal, miedź, stopy miedzi, mosiądz, spiż w zakresie temperatur 550 - 800C. Dane techniczne: Topnik do lutowania twardego w temperaturach roboczych powyżej 600C, wg DIN EN 29 454, typ F-SH 1, świadectwo dopuszczenia DVGW nr rej. FI 033, Pasta w plastikowej butelce 160 g.