Pasta polerska do stali nierdzewnej 200g 800 niebieska

Pasta polerska do stali nierdzewnej 200g 800 niebieska Charakterystyka produktu Pasta polerska - kostka przeznaczona do stali nierdzewnej 200g Granulacja 800 niebieska